Video #41772884

Total: 36,471
Liked: 185
Why not log in?


Vacuum 0 likes  |  Safe  |  Flag SRC
Content Video from Youtube (external)
Title Ako zvýšiť svoje príjmy pomocou reči tela
Submit 2015-04-26 via Vacuum
By (external) Peter Sasín
Duration 73 minutes
Found on www.youtube.com
Set to purge in 6 days. Log in to save it! As long as it has at least one like, it will stay on this site.
Description Čo sa v priebehu webinára dozviete? - Ako odhaliť neverbálne nákupné signály zákazníka - Tipy na reč tela pre mužov - Tipy na reč tela pre ženy - Koho na základe reči tela...


Post the first comment!